Våre vilkår


De Danseglade


Våre vilkår

Våre vilkår

De Danseglade faktureres forskuddsvis, og abonnementet er løpende, den til enhver tids gjeldende abonnementspris. Årsabonnement inkluderer De Danseglade løpende ved hver utgivelse, levert rett i din postkasse. Frekvens og utgivelse kan variere og endres i perioden abonnementet ditt løper, uten varsel.

Ønsker du å stoppe bladet, må det sies opp. Oppsigelse skjer skriftlig (brev eller mail) ved hovedforfall og innen betalingsfristen. Om abonnementet stoppes i abonnementsperioden forøvrig, må evt utestående fordringer betales.

Betalt forskudd refunderes ikke. Ved å klikke bestill-knappen, aksepterer du disse vilkårene.